Tuesday, March 31, 2009

एका मराठी ब्लॉगवरील लेखावर माझी प्रतिक्रिया

समीर पळसुले-देसाई यांच्या मराठी ब्लॉगवरील इतिहास की पौराणिक कथा या लेखावरील माझी प्रतिक्रिया.

>>ह्या रिकामटेकड्या मार्क्सवाद्यांनी प्रभंजनशास्त्रींचा सिद्धांत वाचला असता तर ही धूळ उडायचे कारणच नव्हते. 

मार्क्सवादी रिकामटेकडे आहेत यात शंका नाही.पण हे प्रभंजन शास्त्री कोण, त्यांचा सिध्दांत कोणत्या पुराव्यांवर आधारित आहे,त्याची सत्यासत्यता कोणी पडताळून बघितली आहे का या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यास बरे होईल.उद्या कोणीही उठून स्वत:ला वाटेल तो सिध्दांत मांडेल. स्वत:ला शास्त्री म्हणवून घेतल्यामुळे हे सिध्दांत बरोबर होतात असे नक्कीच नाही.

>> हे सर्व डोंगर ढीग उकारून काढले तर कौरव-पांडव-कंस ह्यांच्या अस्तित्वाचे शेकडो पुरावे सापडतील.

तसा प्रयत्न कोणी केला आहे का?अमुक केले तर तमुकचे शेकडो पुरावे सापडतील या बोलण्याला काय अर्थ आहे?सिध्दांत वगैरे मोठे शब्द वापरले जातात तेव्हा ती गोष्ट पुराव्यानिशी सिध्द करता आली पाहिजे.संशोधनाच्या जगतात ’असेल’ याला फारसे महत्व नाही.जर मार्क्सवादी लोक हिंदूंच्या श्रध्देवर प्रहार करत आहेत असा आपला दावा असेल तर तो योग्य आहे.पण त्याला सिध्दांत वगैरे मोठ्या शब्दांचा मुलामा देऊ नका ही विनंती.या कारणामुळे हिंदू cause चे नुकसानच होते, फायदा नाही.

>>दुर्योधन-दु:शासन-कंस ह्यांच्या कवटया जीवाश्मांच्या रूपात सापडल्या म्हणजे ह्या उथळ डोक्याच्या मार्क्सवाद्यांची तोंडे बंद होतील

समजा उद्या कवट्या मिळाल्या तरी त्या कवट्या दुर्योधन-दु:शासन-कंस यांच्याच आहेत हे कसे सिध्द करणार?

आपला दावा आहे की रामायण-महाभारत हा इतिहास आहे.तसे असेल तर बुध्दीला पटेल असे पुरावे द्यावेत ही विनंती.माझ्या मते रामायण-महाभारत खरोखर घडले होते हा हिंदूंच्या श्रध्देचा भाग झाला.आणि त्या श्रध्देला कोणी आव्हान देऊ नये.ज्या न्यायाने ’व्हर्जिन मेरी’ येशूला जन्म कसा देऊ शकली हा प्रश्न कोणी विचारत नाही आणि तो श्रध्देचा भाग म्हणून गणला जातो तसाच रामायण-महाभारतही गणला जावा.आणि हो मी हिंदूंच्याच हितरक्षणाचा समर्थक आहे तरीही आपल्या लेखामुळे हिंदू cause चे नुकसान होईल असे राहून राहून वाटते म्हणून ही प्रतिक्रिया.

No comments: